späť

Festival Stretnutie priateľov

komentárovProgram 15. ročníka  medzinárodného detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov

 30. 5. 2014 – piatok

Výchovný koncert „V tej Trenčanskej Turnej“ pre deti ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná i deti ZŠ Mníchova Lehota o 10. 00 v kultúrnom dome

 Účinkujú:

  • DFS Hučava – Hrochoť
  • FTS Trúfalci  - Mníchova Lehota
  • DFS Štvorlístok 1 – Trenčianska Turná
  • DFS Štvorlístok 2 – Trenčianska Turná
  • Deti materskej a základnej školy

 

31. 5. 2014  - sobota

Od 16. 00 krojovaný sprievod obcou od kultúrneho domu do dedinského múzea Kušnierovec

Od 18. 00 hod. hlavný festivalový program Štvorlístok má 30

Účinkujú:

  • KUD Gradići Velika Gorica – Chorvátsko
  • DFS  Hučava –  Hrochoť
  • DFS Štvorlístok 1 -  Trenčianska Turná
  • DFS Štvorlístok 2 – Trenčianska Turná
  • Štvorlístok DE LUXE Trenčianska Turná(bývalí členovia súboru)

 

1. 6. 2014 - nedeľa

10. 30 Svätá omša v kostole v Trenčianskej Turnej

Po svätej omši sa spevom poďakujú hostia z Chorvátska a domáci Štvorlístok

 

Srdečne Vás pozývame na náš festival!

V prílohe ponúkame pozvánku na túto udalosť i úplný program.

 

 

 

festival-program-2014-piatok.pdf

Diskusia
Hore