späť

Dotazník spokojnosti

komentárovMilí rodičia, 
snažíme sa robiť maximum pre skvalitnenie našej vzájomnej spolupráce pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.  Preto nám nie sú ľahostajné Vaše názory a postoje.
V minulosti sme Vám predkladali dotazník, ktorý bol súčasťou testu KOMPARO. Uvedomujeme si, že jeho vyplnenie bolo časovo náročné a nechceme Vás zaťažovať ďalšími povinnosťami, ktorých máte nepochybne aj tak dosť.
Pripravili sme preto jednoduchší prieskum Vašej spokojnosti. O jeho vyplnenie sme Vás požiadali na nedávnych schôdzkach rodičovského združenia.
Ak ste dotazník nestihli vyplniť, alebo sa Vaše názory zmenili, stiahnite si, prosím, tlačivo a vyplnené odovzdajte triednemu učiteľovi, resp. na sekretariáte školy, príp. pošlite poštou.

Za ochotu Vám vopred ďakujeme.

Diskusia
Hore