späť

Pozvánka na stretnutie - rodičovské združenie budúcich prvákov

komentárovMilí rodičia,

 srdečne Vás pozývame na priateľské stretnutie s budúcou triednou učiteľkou Vášho dieťaťa, ktoré sa v školskom roku 2014/15 stane žiakom – žiačkou prvého ročníka našej školy.

Zároveň Vás chceme oboznámiť s aktuálnym  vzdelávacím programom a odpovedať na Vaše prípadné otázky ohľadom výučby a chodu školy.

Naša prvá spoločná schôdzka ZDRUŽENIA RODIČOV sa uskutoční 16. júna (pondelok) o 16.00 h v hornej budove ZŠ.    

  

 s úctou vedenie školy 
Diskusia
Hore