späť

Keď nás deviataci opúšťajú,...

komentárov 

... tak je nám aj trochu smutno, aj trochu veselo.

Smutno preto, lebo ich odteraz  budeme vídavať menej... Za deväť rokov si každý z nich nabral do svojho životného batôžka rôzne množstvo vedomostí, skúseností, vzťahov, zážitkov... každý podľa svojich možností, schopností, daností , túžby, chuti...

Z deviatej triedy odchádzajú iní, než do nej vstúpili, oveľa zrelší...

To bolo vidieť aj na rozlúčke s pánom starostom Ing. Petrom Mikulom, ktorá sa tento rok konala netradične,  v obradnej sieni obecného úradu, za účasti pani riaditeľky PaedDr. Beáty Sabovej,  bývalých a súčasných triednych učiteliek  Mgr. Mileny Mutňanskej, Mgr. Miriam Rovňanovej, Mgr. Moniky Priščákovej, Mgr. Kataríny Dudákovej a Mgr. Moniky Oprchalovej.  O spestrenie slávnosti sa postaral spevácky zbor pod vedením PaedDr. Dagmar Orságovej.

A prečo veselo?

Pretože odchádzajú na školy, ktoré si vybrali, pretože sa pred nimi otvárajú nové možnosti, pretože sú to krásni, mladí, schopní ľudia, ktorým držíme v živote palce.

Tak veľa šťastia, naši bývalí žiaci!!! :-)

Fotogaléria
Diskusia
Hore