späť

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

komentárovPrejav riaditeľky školy PaedDr. Beáty Sabovej

Vážený pán starosta,  milí hostia, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka. Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov, načerpali ste nové sily.  

Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorí boli pasovaní za žiakov základnej školy. Ešte pred chvíľou ste silno stískali mamičkinu či ockovu ruku a už ste ozajstní žiaci. Pozrite sa dozadu, milí prváci, toto sú všetko vaši spolužiaci. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole.  Sľubujem, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Vaše pani učiteľky Katka Marková a Monika Serišová  sa na vás veľmi tešili a budú vás veľmi ľúbiť. Vám milí rodičia ďakujem, že ste vzdelanie vašich detí zverili našej škole a prosím vás, aby ste dôverovali pani učiteľkám, aby ste s nimi riešili radosti aj problémy svojich detí. Sme tu pre vás, pre vaše deti a spoločne chceme dosiahnuť, aby z nich boli nielen dobrí žiaci, ale hlavne spokojní a dobrí ľudia. Vítam i žiakov z Mníchovej Lehoty a  Selca ktorí prišli do 5. a 8. ročníka i ostatných nových žiakov, ktorí prišli do iných ročníkov. Prijmite ich, prosím, do svojich tried a prejavujte im priateľstvo a pomoc. Taktiež myslím i na našich bývalých štvrtákov, ktorí sa dnes stali piatakmi, ktorým prajem, aby sa čo najlepšie adaptovali v novom prostredí druhého stupňa. Vaše triedne Monika Oprchalová a Katka Dudáková i ostatní učitelia vám budú oporou.

            Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore. Prvácke pani učiteľky som už spomenula. Ďalšími sú:  pani učiteľka Barbara Samáková: CH – BIO,  Michaela Holíčková: D – Vv, Paulína Porubanová: triedna  v 6. A SJ – AJ, Tomáš Mego triedny2. A, tiež vítam asistentky učiteľov Janku Hrušovskú, Dominiku Minárikovú, Anna Kucharová nastúpi do školy zajtra. Máme 9 nových mladých pedagógov, ktorí budú našou posilou, plní energie a elánu nám pomôžu zvládnuť všetko, čo si škola na tento školský rok pripravila.

                        Milí žiaci, čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj poznanie miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie cudzích jazykov, spomienky na predkov a zvyky regiónu. Už teraz sa teším na zaujímavé projekty, v ktorých dokazujete každoročne svoju kreativitu a schopnosť vlastnej prezentácie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

                        Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami  úloha vybrať si povolanie. Čaká vás testovanie a skúšky na strednú školu, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať,  koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Vedzte, že všetko zvládnete aj dokážete, keď budete chcieť. V tejto neľahkej úlohe držím palce vám i vašim pani učiteľkám Monike Oprchalovej, Dagmar Orságovej, Katke Šašinkovej a Terezke Bučkovej. Prajem vám milé kolegyne veľa síl a trpezlivosti, ale aj radosti z dobrej učiteľskej práce. V profesionálnej orientácii budú deviatakom nápomocní triedni učitelia  a výchovná poradkyňa Janka Poláčková.

            Milí žiaci, my učitelia vám budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale rovnako dôsledne, musím zdôrazniť, že od prvého dňa, sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu a ničeniu majetku školy.

V škole máme aj žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorým bude pomáhať špeciálna pedagogička Tatiana Baginová v spolupráci s triednymi učiteľmi a asistentky učiteľov. Nebojte sa, milí žiaci, za svoje problémy vy nemôžete a v spolupráci s vašimi rodičmi a s vašou snahou určite zvládnete nový školský rok.

            Milí žiaci, tešia sa na vás pani vychovávateľky v ŠKD, ktoré vám pripravili pestrý výchovný program. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Starajte sa o čistotu a poriadok v triedach, lebo v peknom, upravenom a čistom prostredí sa vám bude lepšie pracovať. Škola bude vyzerať tak, ako si ju vy budete chrániť.

Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci.

            Veľmi vám prajem, aby bol školský rok pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 379 žiakov, 96 detí v MŠ a 120 detí v ŠKD  a o všetkých sa stará 65 zamestnancov. Pozdravujeme pani učiteľky  Priščákovú, Šebestovú, Murcinovú a Hrnčárovú-Vachánkovú na MD a pani učiteľke Ivetke Červeňanovej prajeme skoré uzdravenie. Nášmu žiakovi Jožkovi Martinovi Bajzovi prajeme tiež skoré uzdravenie. Keď všetky úseky školy spočítam, naša školská rodina má spolu 540 členov - detí, žiakov a zamestnancov. Ja sa budem o pohodu a človečinu na našej škole snažiť zo všetkých síl.

Prajem vám všetkým zdravý a úspešný školský rok. Vám dievčatá a chlapci tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti. Vám moji milí zamestnanci, ktorí technicky a materiálne zabezpečujete chod školy, dobrý pocit zo zmysluplnej práce. Vám moji milí učitelia, vychovávateľky a asistentky učiteľov, trpezlivosť a radosť z učenia, ktoré nie je prácou, ale poslaním.

Foto zo slávnostného otvorenia nájdete TU

 

 
Diskusia
Hore