späť

Čo sa u nás dialo v piatok 19.9.2014

komentárov 

Piatok 19.9.2014 by sme mohli nazvať...

...Dňom dopravnej výchovy,

alebo Dňom teoretickej časti účelového cvičenia,

alebo Branným dňom, alebo.....

 

Takýto deň je len raz za rok, ale zato pravidelne, a to v septembri.

  • Prišli medzi nás členovia HaZZ – hasiči, aby nám povedali, ako sa chrániť pred požiarmi a aby nám ukázali najnovšiu techniku – jednu z tých Tatroviek, o ktorých sa hovorilo v televíznych novinách. Ako vidno, žiaci si ju naštudovali  zvnútra i zvonka. Pani učiteľky, ktoré si už niečo pamätajú, spoznali v jednom z hasičov nášho bývalého žiaka, Radka Husára. A potešili sa.
  • Opäť sme sa stretli s policajtmi, ktorí nás poučili o doprave a našom mieste v nej najskôr teoreticky, v triedach, a potom nám vonku poukazovali niečo zo svojej techniky.
  • Zavítali k nám dámy z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, aby s mladšími žiakmi prebrali otázky dopravnej výchovy a so staršími otázky o živote, vzťahoch a zdraví.
  • Žiaci 1. stupňa si vyskúšali, aké je to byť účastníkom dopravy, priam dopravnej špičky, aj keď zatiaľ iba na mobilnom dopravnom ihrisku a na kolobežke. Táto časť Dňa dopravnej výchovy patrí medzi najatraktívnejšie a my sme radi, že vďaka Detskému dopravnému ihrisku Ing. Milana Búciho z Bratislavy máme každoročne možnosť vidieť našich budúcich vodičov v akcii.
  • Pani učiteľka Mgr. Barbara  Samáková si pripravila prezentáciu Pobyt a pohyb v prírode, doplnenú o hry a poznávanie nielen turistických značiek. Spolu s kolegyňou Mgr. Michaelou Holíčkovou oboznámili s problematikou všetkých žiakov 2. stupňa.
  • Zdravotné hliadky pod vedením Mgr. Terézie Bučkovej odovzdali mladším spolužiakom to, čo sa naučili a na súťaži v minulom školskom roku overili – základy prvej pomoci a civilnej obrany.

 

A že to bolo dopoludnie pestré, o tom svedčia aj nasledujúce fotografie . Potrite si ich, sú TU.

 

K. Masaříková

 Diskusia
Hore