späť

Priniesli Vaše deti domov OZNAM O TANCOVANÍ...

komentárov 

... na Mierovom námestí dňa 17.10.2014 o 16,00?

Chceme Vás touto cestou informovať, o čo ide.

Je to akcia, ktorú organizuje pani Denisa Ježíková. Z jej podnetu mladí tanečníci zo ZUŠ  navštívili viaceré základné školy v Trenčíne a okolí, v rámci hodín telesnej výchovy ich naučili choreografiu tanca, ktorý budú tancovať v piatok 17.10.2014 na Mierovom námestí o 16,00. Ako sme boli informovaní, ide o akciu organizovanú pre deti a ich rodičov, pri ktorej  sa pokúsia organizátori o zápis do slovenskej knihy rekordov.

Vzhľadom k tomu, že akcia je sponzorovaná, môžu záujemcovia využiť  autobus, ktorý bude deti  a ich rodičov zvážať do mesta (cesta domov je vo vlastnej réžii).  Ak máte o akciu záujem, oznámte to, prosím, do stredy triednemu učiteľovi svojho dieťaťa (prostredníctvom žiackej knižky), aby sme mohli dať vedieť organizátorovi akcie.

 
Diskusia
Hore