späť

Návštevníci

komentárovO našu školu je záujem...           

... a to aj medzi operencami. 

Napríklad taký ďateľ. Zistil, že pod peknou novou fasádou je niečo duté (nemyslíme tým, samozrejme, hlavy niektorých žiakov) a tak sa dal do skúmania, čo to je.

Ďatle to tak občas robia. Zostávajú po nich ale stopy, vlastne, diery. Všimnite si ich.

A z fotografií vidno, že sa do skúmania dier priplietol aj sokolík...

Čo navrhujú skúsení ľudia? Ako sa pred týmito fešákmi brániť?

Napríklad tak, že niekde v blízkosti dáme búdku vhodnú pre ďatľa.  Nebude ho lákať robiť si hniezdo v polystyréne. Alebo ho vyľakať peknou maketou sovy, umiestenou niekde nablízku. Alebo ho vyplašiť aspoň zatlieskaním, keď pôjdete okolo a budete počuť , ako sa snaží...

Každopádne, buďte pozorní, stojí to za pohľad J
Diskusia
Hore