späť

Enviro projekt

komentárovSlovenská agentúra životného prostredia, Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici v spolupráci s partnerom súťaže SHP Harmanec vyhodnotili v uplynulých dňoch IX. ročník celoslovenskej súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2013/2014.

ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná zvíťazila v IX. ročníku celoslovenskej súťaže o najlepší environmentálny projekt ProEnviro 2013/2014 s projektom Taška pre Zem. Tento projekt bol organizovaný v minulom školskom roku pri príležitosti dňa Zeme pani učiteľkou Martiníkovou.

Odborná porota zložená z odborných zamestnancov SAŽP a SHP Harmanec hodnotila projekty 47 školských kolektívov v troch kategóriách: materské školy (17), základné školy (17) a stredné školy (13). Porota posudzovala projekty podľa kritérií týkajúcich sa environmentálnych a výchovných výstupov, originality, spolupráce, udržateľnosti a  formálnej stránky. Po zohľadnení kritérií udelila tri ceny podľa poradia v každej súťažnej kategórii. Ocenené školy získali diplom, balíček metodických materiálov, knižné ceny a ceny od partnera súťaže SHP Harmanec. Ceny boli víťazom slávnostne odovzdané v rámci XVII. ročníka Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, ktorí sa konal 15.-17. októbra 2014 v Oščadnici.

Na festivale environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa zúčastnila pani učiteľka Samáková, ktorá víťazný projekt prezentovala pred zástupcami SAŽP a účastníkmi festivalu. Okrem víťazných cien si pani učiteľka odniesla z festivalu množstvo materiálov, poznatkov a skúseností, ktoré využije najmä pri výučbe prierezovej témy environmentálna výchova a pri práci svojho ENVIRO krúžku.

Tak držme palce, aby bol aj tento školský rok pre nás úspešným v ďalších súťažiach.

 

Mgr. Barbara Samáková
Diskusia
Hore