späť

Nepozvaný a nepríjemný hosť, ...

komentárov 

...ktorého môžu deti priniesť domov aj napriek najlepšej hygiene, je voš detská.  Mnohí rodičia majú s týmto „hosťom“ skúsenosti. Vzhľadom k tomu, že sa mu darí veľmi dobre v miestach, kde sa pohybuje veľa detí, teda v školách a škôlkach,  našu školu nevynímajúc, prinášame niektoré informácie a odporučenia, ktorých dodržiavanie pomôže zvládať tento nezriedka sa vyskytujúci problém.

Informácie Regionálneho úradu zdravotníctva nájdete TU - pedikuloza.pdf
Diskusia
Hore