späť

Exkurzia Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch

komentárov 

Dňa 11.11.2014 nám jesenné počasie doprialo veľa teplých slnečných lúčov, a tak sa žiaci 6.A a 6.B, ako aj pani učiteľky Porubanová, Sieklová a Samáková vybrali na exkurziu do Arboréta  v Tesárskych Mlyňanoch. Exkurzia sa konala za podpory Slovenskej akadémie vied ako súčasť celoslovenského Týždňa vedy a techniky.

Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o vedeckej práci v Arboréte Mlyňany a vyskúšať si rozmnožovanie rastlín v  laboratórnych podmienkach. Navštívili sme tiež okrasnú škôlku, kde mali žiaci možnosť prejsť sa skleníkmi a zoznámiť sa s rôznymi druhmi rastlín. Posledným bodom programu bola prechádzka Arborétom s odborným výkladom, z ktorého sa žiaci dozvedeli aké druhy cudzokrajných rastlín sa pestujú v Arboréte. Tiež sa dozvedeli, ktoré z drevín v arboréte sú najvzácnejšie, najstaršie a najkrajšie. Keďže sme navštívili Arborétum počas jesene, žiaci mali možnosť vidieť akými rôznymi farbami sa sfarbujú listy drevín, a že na základe tejto farby možno niektoré druhy rozoznávať.

Z exkurzie si žiaci odniesli veľa zaujímavých informácii, krásnych pohľadov, ako aj malý darček od pracovníkov Arboréta Mlyňany  v podobe izbových rastlín. Pani učiteľke Masaříkovej zase priniesli šišky a množstvo krásnych listov na lisovanie. 

TU môžete nahliadnúť ako prebiehala táto exkurzia
Diskusia
Hore