späť

Na hodine chémie...

komentárov 

...sa z našich žiakov stanú vedeckí pracovníci. Svoje urobí biely plášť, ale aj práca podľa pokynov vyučujúcej, v tomto prípade p. uč. Samákovej.  Výsledkom pokusu je nielen laboratórny protokol, ale najmä o niečo múdrejší žiaci. Zistili, že kyslík sa dá úspešne vyrobiť aj v laboratórnych podmienkach. Nuž, ale stromy sú stromy....

Tešíme sa na ďalšie pokusy!

Dôkazový materiál nájdete TU :)

Diskusia
Hore