späť

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

komentárov 

Dňa 9. a 10. 12. 2014 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (žiaci 5. - 7. ročníka) –  zúčastnilo sa 16 žiakov,  1B (8. , 9. ročník) - súťažilo  11 žiakov.  Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.

Písomna časť:                                                                  

  • Počúvanie s porozumením  – žiakom bol prečítaný originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu. Maximálny počet bodov, ktorý mohli súťažiaci dosiahnuť v tejto časti bol 5.
  • Čítanie s porozumením – žiaci mali k dispozícii anglický text, ktorý bolo potrebné správne (podľa významu) doplniť. Maximálny možný počet bodov bol 10.
  • Olympiáda obsahovala aj úlohy s gramatickými a lexikálnymi otázkami, každý súťažiaci mohol dosiahnuť najvyšší počet bodov 25.

Ústna časť:                                                   

  • pozostávala z konverzácie na určitú tému a z opisu situácie na obrázku. Za každú z týchto dvoch úloh mohli súťažiaci získať 15 bodov.

Vyhodnotenie kategória 1A :

1. Pilipová Rebeka

2. Morongová Veronika, Filinová Monika

3. Talian David

Vyhodnotenie kategória 1B :

1. Fábiková Martina

2. Hrnčárová Viktória

3. Kukaňová Vanessa

 

Výherkyne jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2015 v Trenčíne.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

 

 Úplné výsledky nájdete v priloženom dokumente oaj.pdf
Diskusia
Hore