späť

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám ...

komentárov 

21. decembra som v spolupráci s pánom starostom Ing. Petrom Mikulom  pozvala občanov našej obce, detský folklórny súbor Nezábudky z Drietomy, žiakov ZUŠ Nemšová – pobočka Trenčianska Turná a tiež bývalých členov súboru navzájom sa potešiť z vianočných zvykov a odovzdať ich s potešením a láskou divákom. Toto vzájomné obdarúvanie bolo umocnené recitáciou významnej slovenskej herečky Idy Rapaičovej. Dianie na javisku podporila svojim pekným hlasom a sprievodným slovom Mgr. Janka Poláčková. Bola to aj spomienka na 30. výročie súboru, ktorý mal na Vianoce 1984 svoje prvé vystúpenie.

Minulú zimu mi môj svokor Pavol Sabo spisoval svoje vianočné spomienky z detstva a už pred rokom vznikla vízia programu, kde by sme predviedli autentickú štedrú večeru s koledníkmi, ale aj polnočnou, lebo tá bola v kresťanských rodinách záverom sviatočného štedrého dňa. Aj keď ma ku koncu roka prekvapila choroba, moji kolegovia – vedúci súboru Mgr. Dagmar Orságová, Simona Vaneková a Mgr. Tomáš Mego s deťmi nacvičovali pripravený scenár, ktorý sme zostavili spoločne s Dagmar Orságovou. Tesne pred koncertom ochorela aj ona so Simonkou Vanekovou. Drietomanci usilovne cvičili jednotlivé vstupy a vedúca Mgr. Monika Spačková ma priebežne informovala, ako sa to u nich vyvíja. Program potreboval množstvo rekvizít, aby bol autentický. Tu mi pomohla Anka Zvalená zapožičaním vecí z múzea Kušnierovec, Dagmar s Tomášom aj školníkom Jožkom Ježíkom preniesli z múzea lavice aj koberce. Tak vznikla z javiska útulná kuchynka aj s visiacim stromčekom. Po vianočnom koncerte školy dotvorila atmosféru aj zimná scéna javiska. Ja, Dagmar aj Simonka sme poznášali z domu, čo sa len dalo, aj navyše, aby nič nechýbalo. Zhustili sme nácviky, aby sa deti naučili texty piesní, aby každý vedel, kde má svoje miesto, lebo v tomto programe boli všetci potrební a dôležití.

Po programe som sa rozhodla pohostiť našich hosti, naše deti i rodičov a všetkých, ktorí nám pomohli. S vedúcou školskej jedálne Jankou Kubišovou sme naplánovali chutnú kapustnicu, rodičia už majú napečené, tak keď každý do batôžka niečo prinesie, bude dosť pre všetkých. Aj bolo. Teta Bea navarila kotol dobrého čaju a teta Dada varené vínko, ktoré malo veľký úspech. Simonka stihla v nedeľu ešte aj buchty napiecť, aby mala čím obdarúvať. V stredu pred koncertom sme s našimi šikovnými babičkami z klubu dôchodcov piekli medovníky. Pomáhali im naše žiačky v rámci regionálnej výchovy. Pekne ich vyzdobili. Pečenie medovníkov navrhol hlavný muž našej obce – pán starosta. Dobrý nápad. Medovníky sme ponúkli všetkým návštevníkom koncertu. Ešte zostali a minuli sa na ozajstnej polnočnej 24. 12. 

Program išiel hladko, diváci boli pozorní, tlieskali deťom, bolo nás počuť, za čo ďakujem zvukárovi Romanovi Kováčovi. Starosloviensky Otčenáš slovom aj spevom nenechal mnohé oči suché a záverečná Tichá noc, svätá noc ... nás v duchu preniesla k tým ozajstným očakávaným Vianociam.

Som vďačná rodičom, že kyticami kvetov ocenili prácu všetkých vedúcich. Teším sa, milí rodičia, z radosti, ktorú všetkým urobili vaše-naše milované deti.

Som vďačná všetkým rodičom aj našim rodinám, ktoré pomáhali v kuchyni, aby sa kapustnica rozdala, chlebík nakrájal, čaj ponalieval aj čapovalo vínko pre dospelých. Tu sú tí obetaví:

Ivan a Gabika Santovci

Pavol Sabo

Bc. Milada Ždrnja

Mgr. Gabika Santová

Žaneta Majčíková

Anka Prochácková

Ivan Fabo

Miriam Drugdová

Mgr. Marcela Kanabová

 

Som vďačná

 • mojim pani učiteľkám Mgr. Kataríne Dudákovej, Mgr. Terézii Bučkovej, ktoré dopredávali vianočné výrobky a Mgr. Alexandre Godálovej, ktorá  program zdokumentovala;
 • za pekné fotografie Lacovi Husárovi;
 • za spoluprácu pánovi starostovi Ing. Petrovi Mikulovi, ktorý nám daroval vínko a Ing. Adriane Závodskej za spoluprácu pri príprave akcie;
 • občanom našej obce za hojnú účasť a potlesk, ktorí povzbudil celý súbor do ďalšej práce;
 • Ing. Dušanovi Porubanovi za vianočnú finančnú podporu súboru;
 • všetkým deťom súboru Štvorlístok za účinkovanie a radosť, ktorú odovzdali;
 • rodine Tomáša Rapaiča za možnosť vypočuť si úžasnú umelkyňu Idu Rapaičovú;
 • Mgr. Anete Dovinovej, korepetítorovi Tomášovi Martinekovi a ich žiakom za nádherný spev;
 • vedúcim súboru Nezábudky Mgr. Monike Spačkovej, Márii Stopkovej a všetkým účinkujúcim z Drietomy za krásne koledy a vinše;
 • mojim rodákom z Drietomy, ktorí v hojnom počte prišli podporiť svoje „Nezábudky“;
 • bývalým súborákom: Monike Betákovej, Paulíne Porubanovej, Ivane Santovej,  Zuzane Palákovej, Paulíne Palákovej a Lukášovi Závodskému za piesne, vinše a pomoc;
 • za láskavú ochotu, dobrú náladu, trpezlivosť  a optimizmus našich babičiek z klubu chodcov pri pečení medovníkov: šéfke klubu Hedvige Papierníkovej a členkám klubu Anke Ranincovej, Oľge Betákovej, Jarke Sýkorovej, Anke Ferovej, Marte Betákovej, Marte Červeňanovej, a Terke Pauerovej;
 • mojim kolegom vedúcim súboru za spoluprácu pri príprave a realizácii programu, Mgr. Janke Poláčkovej za konferans a Petrovi Zajacovi za hudobný doprovod;
 • vedúcej jedálne Janke Kubišovej a pani kuchárkam za výbornú kapustnicu;
 • ďakujeme všetkým, ktorí  finančne prispeli súboru na jeho činnosť.

 

Fotogaléria k článku TU
Diskusia
Hore