späť

Chrípkové prázdniny

komentárovVážení rodičia!                             

27. 1. 2015, Trenčianska Turná

 Základná škola s materskou školou Samuela Timona oznamuje, že pre prudký nárast chrípkových ochorení žiakov a po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva Trenčín, bude základná i materská škola od stredy 28. januára zatvorená. Zrušená je činnosť krúžkov i základnej umeleckej školy. Žiaci základnej školy i deti materskej školy sa do školy vrátia v utorok 3. februára. V tento deň dostanú žiaci základnej školy výpis polročného vysvedčenia a vo svojej činnosti budú pokračovať krúžky i základná umelecká škola.      

 

PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka školy
Diskusia
Hore