späť

Hviezdoslavov Kubín 2015

komentárovŽe sú medzi nami umelci, to vieme.

A sme radi, že sú medzi nami aj takí, ktorí sa s poslucháčmi podelia o prednes poézie a prózy. Každoročne prebehne v škole Hviezdoslavov Kubín, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, najskôr na pôde tried a potom  aj školské kolo.

Školské kolo sa uskutočnilo 11. februára 2015 v obradnej sieni Obecného úradu Trenčianska Turná, čo dodalo celej akcii sviatočný ráz.

Najskôr si zmerali sily, vlastne umenie, naši najmladší spolužiaci, 1.-3. ročník.

Po nich súťažila 2. kategória, starší žiaci, teda 4.-6. ročník.

Napokon najstarší, kategória 7.-9. ročník.

A dopadlo to nasledovne:

I. katregória

poézia:

1. Matej Beták, 3.B

2. Leo Binó, 3.A,

    Aurélia Tomková, 2.B

próza:

1. Nina Sláviková, 3.A

 

II. kategória

poézia:

1. Jakub Vlk 6.B,

2. Nina Koláriková, 5.A

3. Lenka Husárová, 5.A

Cena poroty: Nina Fábiková, 4.A

próza

1. Tatiana Vaneková, 4.A

2. Ema Lacková, 5.A

3. Tereza Filáčková, 4.A

    Andrea Hrnčárová 5.A

 

III. kategória

poézia:

2. Terézia Ďuráčiová, 7.A

3. Katarína Ďuráčiová, 7.A

próza:

3. Veronika Alakšová, 7.A

 

Všetkým víťazom, ale i tým, ktorí síce ocenenie nezískali, no dokázali prekonať trému a predniesť, čo sa naučili, BLAHOŽELÁME.

V obvodnom kole nás budú reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií, DRŽME IM PALCE!

Ako vidíte, niektoré stupienky víťazov zostali  neobsadené. Možno je to výzva práve pre Teba, popasovať sa s literárnym textom  a podať ho tak, ako nikto pred Tebou.

Fotogalériu zo školského kola prednesu si môžete pozrieť TU
Diskusia
Hore