späť

Vyhodnotenie súťaže ENVIROČINU

komentárov 

V dňoch 12.januára - 13.februára mali žiaci druhého stupňa možnosť napísať príbeh s enviromentálnou tematikou do súťaže ENVIROČIN. Príbehy, ktoré sa do súťaže zapojili, odrážali najmä lásku žiakov k prírode, k zvieratám a životnému prostrediu. A tak bolo veľmi náročné vybrať z nich tie najkrajšie príbehy.

1. miesto: Monika Cverenkárová

2. miesto: Andrejka Hrnčárová

3. miesto: Martin Bajza

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme. Víťazný príbeh, si budete môcť prečítať v najbližšom vydaní Všadebolka.

Mgr. Samáková Barbara
Diskusia
Hore