späť

Sledovali sme zatmenie slnka

komentárov 

V piatok 20.3.2015 si pre nás, pozemšťanov, pripravilo slnko a mesiac krásne divadlo – čiastočné zatmenie slnka.

Teoretický výklad o princípe zatmenia slnka bol už niekoľko dní predtým k dispozícii na chodbe školy vo forme projektu, ktorý vypracovala p. učiteľka Šašinková so žiakmi na hodine fyziky.

Pretože sme o zatmení  vedeli vopred, upozornili sme deti, aby si priniesli ochranné pomôcky na amatérske pozorovanie slnka. Mnohé z nich preto prišli do školy vybavené zváračskými sklíčkami, zváračskými kuklami, alebo špeciálnymi okuliarmi, ktoré potom kolovali z ruky do ruky. Kto nemal sklíčko, ten aspoň chytal bronz. Štvrtáci si pozreli aj nepriamu projekciu zatmenia slnka cez papier.

A čo bolo potom? Potom sme sa vrátili do tried a pokračovali v učení :)

Fotografie si môžete pozrieť TU.
Diskusia
Hore