späť

TESTOVANIE DEVIATAKOV

komentárov 

V stredu 15. apríla mali naši deviataci, a to v plnom počte 44 žiakov,  možnosť otestovať svoje vedomosti v celoslovenskom meradle z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na toto testovanie sa dlho pripravovali, niektorí veľmi poctivo, iní s ľahkosťou a niektorí sa spoliehali iba na šťastnú ruku pri výbere otázok.

Matematika , na rozdiel od slovenčiny, sa im ťažká nezdala.

Testovanie je teda za nami.

Väčšinou sú deviataci spokojní, niektorí sklamaní, iní príjemne prekvapení.

Všetkým trochu odľahlo.  Nielen žiakom, ale aj vyučujúcim, ktorí ich na testovanie pripravovali a v neposlednom rade aj koordinátorom , administrátorom a externistom, ktorí na právoplatný priebeh testovania dozerali. 

Deviataci, želáme Vám veľa šťastia pri prijímacích skúškach!

A nech ich v NÚCEMe (Národný ústav certifikovaných meraní) dobre a rýchlo opravia!
Diskusia
Hore