späť

PC kurz pre dôchodcov

komentárov 

V mesiacoch marec a apríl sa načas stali spolužiakmi detí aj naši seniori.

Dvakrát týždenne si sadli nie do školských lavíc, ale pred obrazovky počítačov v PC učebni, aby si osvojili základy práce s počítačom a internetom. Túto zaujímavú aktivitu pripravila pre našich dôchodcov pani riaditeľka Beáta Sabová v spolupráci s pánom starostom a Obcou Trenčianska Turná.

Účastníkom kurzu sa venovali pani učiteľky Milena Mutňanská a Katarína Dudáková. Ich cieľom bolo naučiť svojich „žiakov“ základným zručnostiam pri práci s počítačom a  internetom. Internet pomáha komunikovať s okolitým svetom nám všetkým,  skôr nerodených nevynímajúc. Mnohí z nich majú v zahraničí deti, vnúčatá a všetci sa zaujímajú o dianie vo svete. Preto to boli žiaci pozorní a usilovní.

Kurz absolvovali devätnásti záujemcovia z radov dôchodcov. Z posledného stretnutia, ktoré sa konalo 16.4.2015, si domov priniesli nielen diplom o absolvovaní kurzu, Študentskú pečať, ktorou pani riaditeľka potvrdila ich zaradenie medzi študentov, ale najmä radosť z poznávania a získavania nových zručností a dobrý pocit z pekne a užitočne využitého času.

Sme radi, že sa tento kurz realizoval a ďakujeme všetkým, ktorí sa o jeho priebeh pričinili.  

Niekoľko fotiek nájdete TU.
Diskusia
Hore