späť

Živeko - vedecká konferencia žiakov

komentárovDeň Zeme oslavujeme každoročne 22. apríla. Je to ekologicky zameraný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Tento rok sa pri príležitosti Dňa Zeme na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila Žiacka vedecká ekologická konferencia – ŽIVEKO.

Bola výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre so školami v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci mali jedinečnú možnosť napísať a publikovať svoj prvý vedecký článok, ktorý odprezentovali na konferencii. Túto možnosť využila aj naša žiača 7.B triedy Lea Mráziková so svojou prácou „Inovecký náučný chodník“. Pri písaní práce jej pomáhala a viedla ju pani učiteľka Samáková.

A darilo sa im veľmi dobre, Lea si odniesla z konferencie nie len certifikát o účasti, ale i ocenenie „Najlepšia prezentácia na konferencii Živeko“. Získala diplom a vecné ceny. Okrem výhry si však odniesla množstvo skúseností.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Diskusia
Hore