späť

V dielni ľudových remesiel...

komentárov 

...býva čulo. A to aj v dopoludňajších hodinách, ako napríklad na hodinách  SEE/THD (čítaj  SVET PRÁCE/ TECHNIKA), alebo PVC (čítaj PRACOVNÉ  VYUČOVANIE), alebo poobede v čase výtvarných a tvorivých krúžkov (keramický, výtvarný, krúžok šikovných rúk). A že sa tam nesedelo zbytočne, o tom svedčia pekné výrobky. (Foto TU)
Diskusia
Hore