späť

Poďakovanie sponzorom

komentárovVeľmi pekne ďakujeme sponzorom

 • Mgr. Jaroslavovi Prekopovi, AUTOŠKOLA Trenčín
 • Firme LIZARA s.r.o. Trenčianska Turná
 • Jankovi Ondruškovi – firma LÉGIA Trenčín
 • MLYNU Trenčan, Trenčianska Turná
 • POĽNOHOSPODÁRSKEMU DRUŽSTVU Trenčianska Turná
 • Ing. Ladislavovi Orságovi, firma ALKOR Trenčianska Turná
 • Martinovi Betákovi – NÁBYTOK BETÁK Trenčianska Turná
 • Vranákovej Eve, reštaurácia a penziónu HAVRAN, Trenčianska Turná
 • Martinovi Ježíkovi, firma SAZOS, Trenčianska Turná
 • Ing. Františkovi Ježíkovi Trenčianska Turná
 • Antonovi Husárovi, firma TERMA
 • Františkovi Lengyelovi, DVS TRANSPORT s.r.o.
 • František Chorvát, AUTODOPRAVA Trenčín
 • Rodine Ďurišovej Trenčianska Turná
 • Rodine Juríkovej Trenčianska Turná
 • Rodine, ktorá nechce byť menovaná

 Veľká vďaka patrí:

 • Obci Trenčianska Turná a pánovi starostovi Ing. Petrovi Mikulovi za spoluprácu a podporu všetkých aktivít súboru
 • Zamestnancom školy za pomoc pri príprave a realizácii festivalu
 • Rodinám za ubytovanie hostí
 • Vedúcim súboru Simone Vanekovej, Mgr. Tomášovi Megovi, Jakubovi Závodskému za realizáciu festivalu a našim „štvorlístkom“ i rodičom za skvelé vystupovanie. Zvlášť ďakujem vedúcej súboru PaedDr. Dagmar Orságovej, ktorá kreatívne prevzala kormidlo festivalu a doviedla na dobro a krásu bohatú festivalovú loď do cieľa

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli realizovať náš trojdňový festival, ktorým zachovávame um a múdrosť našich predkov a úctu k dedovizni.                    

PaedDr. Beáta Sabová

 
Diskusia
Hore