späť

Oznam školskej jedálne

komentárov 

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej  Turnej oznamuje rodičom,  ktorí majú záujem o stravovanie žiakov  v školskej jedálni v školskom roku 2015/2016  aby si v dňoch:

28.8.2015 t. j. v piatok v čase od 7.00 hod do 15.00 hod. a

1.9. 2015 t. j. v utorok od 7.00 hod do 12.30 hod

vyzdvihli  zápisný lístok a šek  u vedúcej školskej jedálne v budove materskej školy.

Jedná sa aj o  žiakov  ktorí  sa stravovali v minulom školskom roku.

V pondelok 31.8.2015 sa šeky nevydávajú z dôvodu neprítomnosti vedúcej školskej jedálne.

 
Diskusia
Hore