späť

Oznam pre žiakov 5. ročníka

komentárovŽiaci prichádzajúci do 5. ročníka budú potrebovať nasledovné zošity:

Slovenský jazyk a literatúra

  • 3 zošity A4 linajkové hrubé (nie tvrdé dosky)
  • 3 zošity A5 linajkové hrubé
  • 1 slovníček

Anglický jazyk

  • 2 malé linajkové zošity

Matematika

  • veľký zošit A4 čistý hrubý 
  • žiaci budú potrebovať aj rysovacie pomôcky, kalkulačku - prosíme však rodičov, aby ich nekupovali dopredu (vyučujúci sa dohodne so žiakmi individuálne na vyučovaní)

Hudobná výchova

  • zošit na hudobnú výchovu (s notovou osnovou)

Technika

  • malý tenký čistý zošit A5

Informatika

  • veľký čistý zošit A4

Na ďalšie predmety (biológia, geografia, dejepis, náboženská výchova) budú žiaci potrebovať zošity, ale vyučujúci nekladú žiadne špeciálne požiadavky. Môžu byť ľuboľné. 

 

Ďakujeme
Diskusia
Hore