späť

Zvýšenie poplatku ŠKD

komentárovOznamujeme rodičom, že mesačný príspevok za pobyt v Školskom klube detí, Trenčianska Turná 30, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 je zvýšený na 8,00€ s platnousťou od 1.9.2015

oznam-skd.pdf
Diskusia
Hore