späť

V pondelok 14.9.2015

komentárov 

sa mnohým ani nechcelo vstávať do školy. Po víkende sa totiž vždy ťažko vstáva. A čo viac,  v utorok  15.9. je sviatok, takže zase nebolo treba vstávať .

No ale neprísť do školy, to by znamenalo, okrem iných dôsledkov, prísť o teoretickú časť účelového cvičenia a Deň dopravnej výchovy.

Táto akcia v našej škole prebieha tradične v 1. polovici septembra. Aj v tomto roku sme využili pekné počasie a návštevu našich milých hostí, aby žiaci mohli absolvovať rôzne  besedy a aktivity:

  • Žiaci 1. stupňa mali príležitosť absolvovať jazdy na prenosnom dopravnom ihrisku, s ktorým prišiel rovnako ako po minulé roky p. Búci z Bratislavy.
  • Prváci a druháci získali reflexné vestičky, v ktorým si vyskúšali pohyb mimo areálu školy.
  • Všetci si vyskúšali umenie podávania prvej pomoci pod dohľadom zdravotných hliadok zložených z našich najstarších žiakov.
  • Mladších žiakov preskúšal z vedomostí o bezpečnosti na cestách pán Ing. M. Sládeček z Policajného zboru SR.
  • Všetci mali príležitosť počúvať hasičov J. Oravca a M. Kvasičku z HAZZ v Trenčíne a dobre si poprezerať  techniku ukrytú v útrobách moderného hasičského vozidla.
  • Starší žiaci si vypočuli prednášku Mjr. J. Vaňovej o práci HAZZ  pri požiaroch a iných ohrozeniach.
  • Pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne mali so žiakmi besedy na témy zdravého životného štýlu, dospievania a prevencie drogovej závislosti.
  • Pracovníci autoškoly, pán P. Lacko a D. Matuščin odpovedali žiakom, budúcim vodičom, na otázky týkajúce sa  získavania vodičského oprávnenia a ich práv a povinností v cestnej premávke.
  • Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov prezentácie so zásadami pohybu a pobytu v prírode, orientácie v teréne a bezpečného správania  napríklad počas búrky. Oboznámili sa tiež so základnými vedomosťami z civilnej obrany pre prípad ohrozenia majetku a zdravia.

Kto mal oči a uši otvorené, mal príležitosť naučiť sa veľa užitočného.

Niekoľko fotografií nájdete na našom facebooku TU
Diskusia
Hore