späť

Pozvánka na VEDECKÚ ROADSHOW

komentárovS radosťou si Vás dovoľujem pozvať na fascinujúcu VEDECKÚ ROADSHOW „Čak Vednýodboris a jeho crew.

 

V priebehu októbra prichádza do viacerých slovenských miest hviezdna zostava vedeckých osobností, ktoré žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkých stredoškolských ročníkov priblížia fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu. Mládež čaká množstvo interaktívnych prednášok a mnoho vzrušujúcich pokusov či súťažných úloh.

 

Vedeckej roadshow „Čak Vednýodboris a jeho crew“ sa budú môcť zúčastniť tisícky študentov v ôsmych krajoch Slovenska.

 

Vstup je voľný.

 

Prednášajúci:

Pomyslené dvere do sveta technických a prírodovedných odborov mládeži otvoria uznávané vedecké osobnosti na čele s prof. RNDr. Karolom Šafaříkom, CSc., pôsobiacim v Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN vo Švajčiarsku, kde patrí medzi najváženejšie vedecké kapacity (líder projektu ALICE).

 

Do hviezdnej zostavy ďalej patrí:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (pôsobil ako vedecký pracovník a hosťujúci profesor na prestížnych univerzitách vo Veľkej Británii, USA, Škótsku či v Singapure), prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., a prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (medzinárodne uznávaní chemici),doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (pedagóg a odborník v oblasti aplikovanej informatiky a kybernetiky), doc. Ing. Marek Sukop, PhD.,Ing. Rudolf Jánoš, PhD. (poprední slovenskí odborníci v oblasti robotiky), Ing. Gabriel Cibira, PhD. (uznávaný odborník v oblasti elektrotechniky), RNDr. Erik Mingyár (uznávaný vedec v oblasti molekulárnej biológie), Ing. Radoslav Mizera (odborník v oblasti zelených technológií a informačno-komunikačných technológií), Mgr. Peter Baumann a Mgr. art. Róbert Mucska (členovia tímu AeroMobil).

 

Viac informácií o projekte, vrátane termínov a miest prednášok, nájdete nawww.vedanadosah.sk

 

Videá budú dostupné na www.vedanadosah.sk od termínu 8. 10. 2015 (deň po prvej zastávke vedeckej roadshow) a okrem toho tam priebežne nájdete aj mnoho ďalších zaujímavostí.

 

Ďakujem veľmi pekne za pomoc pri šírení informácií o projekte smerom k Vašim pedagógom i študentom.

 

VEDECKÚ ROADSHOW „Čak vedný odboris a jeho crew“ Vám prináša Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu PopVaT, ktorého cieľom je popularizovať vedu a techniku a motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov. Realizátorom projektu je tím mentorsko-edukačnej platformy pre deti a mládež www.dikymoc.sk

Diskusia
Hore