späť

Najnovšie aktuality zo školy

komentárov 

Od začiatku školského roka už uplynulo niekoľko týždňov. V našej škole to začalo žiť. Pracovať začal žiacky parlament (info TU). Zástupcovia jednotlivých tried hlasujú a podieľajú sa na dianí školy.

Pracovať začali aj krúžky, ktorých ponuka bola naozaj pestrá. Bolo si z čoho vyberať. (Letecko-modelársky krúžok informuje o svojich výsledkoch TU). 
Diskusia
Hore