späť

Účelové cvičenie 28.10.2015

komentárov

V stredu 28. 10. 2015 bude prebiehať jesenná časť účelového cvičenia, spojená s turistickým pochodom.
Žiaci 1. stupňa absolvujú turistický pochod v spolupráci s Klubom dôchodcov v Trenčianskej Turnej. Predpokladaný návrat je o 11,30.
Žiaci 2. stupňa absolvujú pochod na lokalitu Patlíková, kde budú pre nich pripravené úlohy na niekoľkých stanovištiach. Predpokladaný návrat je o 12,30.
Všetci žiaci prídu do školy v obvyklom čase. Na turistický pochod vyjdú  po 1. vyučovacej hodine.
Prosíme rodičov, aby dohliadli na to, že žiaci budú mať  športové/turistické oblečenie a obuv primerané počasiu + desiatu. Mliečna desiata v škole bude zabezpečená už v priebehu 1. vyučovacej hodiny.
Pre žiakov zdravotne oslabených bude náhradný program v škole.
Ďakujem za spoluprácu.
Diskusia
Hore