späť

Environmentálna súťaž

komentárovDievčatá z Enviro krúžku, pod vedením p. učiteľky Brňovej, sa v mesiaci Október zapojili do environmentálnej súťaže Spoločenstvo stromov, ktorú vyhlásila organizácia Strom života. Súťaž spočívala vo vypracovaní šiestich úloh. A veru  nemali to ľahké. Bolo treba preskúmať stromy v obci, získať názor ľudí na zeleň v obci, ako aj vyjadrenie zastupiteľstva obce. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým opýtaným za ich čas a odpovede. Ako aj p. učiteľke Poláčkovej a starostovi obce, ktorí nám veľmi ochotne odpovedali na naše otázky. Okrem iného mali dievčatá za úlohu zistiť, za čo všetko sme vďační stromom.  Z výsledkov  pátrania zostavili dievčatá poster Ďakujeme ti strom, ktorý si môžete pozrieť  na enviro nástenke,  na chodbe 2. stupňa.

Dievčatá vďaka svojej usilovnosti a úspešnému riešeniu úloh získali 3.miesto v spomínanej súťaži.  Ich poster sa porotcom veľmi páčil a preto sa ho rozhodli uverejniť v najbližšom čísle časopisu Strom.

Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 
Diskusia
Hore