späť

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

komentárov 

Vážení rodičia,

pozývame Vás na prednášku pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín na tému Ako predchádzať poruchám správania, ktorá sa bude konať vo štvrtok 19.11.2015 o 16,15 v budove 2. stupňa. Po skončení prednášky o 17,00 budú  triedne rodičovské združenia. Tešíme sa na Vašu účasť.
Diskusia
Hore