späť

VIANOĆNÝ PROGRAM

komentárov 

                V nedeľu 6.12. sa celá školská rodina , to znamená  učitelia, žiaci, rodičia, priatelia školy a každý, kto prijal pozvanie, zišli na tradičnom vianočnom programe. Ako to všetko prebiehalo?

                O  14,00 sa otvoril vianočný bazár, na ktorom ponúkali svoje pekné výrobky trhovníčky z materskej, základnej školy aj školského klubu detí.  Bolo čím potešiť nielen oči, ale aj maškrtný jazýček, lebo o dobrý punč, koláčiky a dobrôtky nebola núdza.

                O 14,30 však už pozornosť nabitej sály upútal vianočný program. Tento rok sme listovali v čarovnej knihe. 

                Náhodou ju na pódiu našla Peťa a začala v nej listovať. Hneď na úvod sa z jej stránok vyhrnuli naši druháci, ktorí pripomenuli, ako sa striedajú mesiace roka a čo všetko  so sebou prinášajú. A za nimi prváci ukázali, ako vyzerá vianočná tržnica. Keď spev a ruch tržnice stíchol, žiaci 3.A nenechali nikoho na pochybách, že najlepšie chutí čoko-čokoláda.  Trúbkové sólo Andreja Červeňana z 9.B opäť pripomenulo, že sa blížia Vianoce a treba obrátiť list čarovnej knihy.

                Ak by sa niekomu počas predvianočného ruchu priťažilo, nevadí.  Môže sa spoľahnúť na to, že sa o neho  postará Sestrička z Kramárov. Lepšie povedané, sestričky a zdravotný personál z 3.B. Keďže bolo všetko v poriadku, v dobrom rytme to roztočili tanečnice zo 6.A a „sobíci“ zo 7.A.  Tancom pretočili deti zo 4.B triedy ďalšiu stránku čarovnej knihy.

                Peťa sa opäť začítala do jej riadkov. Dievčatá z 8.B sa snažili síce ukázať, že niekedy treba knihy dať stranou a roztancovať to hoci aj v rytme starších melódií, ale piatačky pripomenuli, že učiť sa je potrebné. Napríklad taký charleston dokáže najlepšie naučiť iba babička, predtým však musí odložiť štrikovanie. V duchu dávnejších melódií žiaci 6.B vzdali hold Zuzke- Zuzičke. Slečny  z 8.A síce začali tancovať na tú istú melódiu, ale stačilo malé preladenie a už sme boli v súčasnosti. Skoro akoby pomocou stroja času.

                No to už Peťa zasa listovala v knihe. Našla tam niekoľko slov o decembri, ktorý vôbec nie je smutný mesiac. Ukrýva v sebe totiž čaro – čaro Vianoc. To nám pripomenula nielen Norika Stropková hrou na flaute, ale aj naši piataci, dievčatá a chlapci svojím tancom a takmer anjelskými kostýmami. Keď dozneli  tóny klavíra v podaní Alžbetky Fislovej,  na scéne sa objavila Tánička Ondrušková (aktuálna majsterka sveta v fitnes dievčat), aby nás nechala na pochybách, či pre všetkých platia rovnaké prírodné zákony, alebo či predsa len nie je niektorým z nás dané tak trochu lietať... A potlesk divákov dovŕšili bubny v podaní Dominika Balaja a Andreja Červeňana.

                To už  kniha hovorila. Hovorila o Dieťati, ktoré malo prísť na svet, aby sa svet zmenil. Andrej nám túto zvesť  ohlásil na trúbke piesňou Tichá noc. Za ním vyšli koledníci zo 4.A, aby nám popriali radostné Vianoce v starom aj novom šate, po nich krúžok tanečného aerobiku tancom poprial všetkým veselé Vianoce a na záver všetky priania zhrnul školský spevácky zbor a gitaristi.

                Čarovná kniha povedala všetko, čo nám chcela povedať a zatvorila sa.

                A teraz je to na nás, aby sme čaro dokázali šíriť ďalej. Tvorcovia programu sa o to pokúsili a veru, nechali v tom dosť síl a námahy. Ale podarilo sa im to. Urobili pre všetkých čarovné poobedie.... Ďakujeme.

 

Ak si chcete pripomenúť niektoré chvíle, nech sa páči. Fotografie sú TU.
Diskusia
Hore