späť

NOVÉ LOGO ŠKOLY

komentárov 

Už aj naša škola sa môže pochváliť novým logom, ktoré bolo uvedené do života pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Je to sviatok všetkých, ktorí sa starajú o žiakov a celkový chod školy. Veľmi radi sme v tento deň  medzi sebou privítali aj pani učiteľky a pána učiteľa, ktorí sú na dôchodku, ako aj tie pani učiteľky, ktoré sú momentálne na materskej dovolenke,

Naše logo pripomína znak Trenčianskej Turnej, a to nielen motívom, ale aj farebne. Predstavuje  hniezdo, v ktorom je teplo, útulne, bezpečne, kde sú mláďatá nasýtené a učia sa, aby dokázali dobre žiť aj mimo hniezda... A o toto ide aj v našej škole. Preto bolo naše logo uvedené do života (ako sa hovorí - pokrstené)  kriedou zo všetkých tried.

A čo zaželať našej škole, logu, učiteľom a všetkým?

Aby nám bolo spolu dobre. A aby z toho nášho hniezda „vyletovali“ dobrí, šikovní, užitoční, zaujímaví, tvoriví ľudia, ktorí sa vo svete a v živote nestratia. Aby to bolo ako v piesni, ktorú prítomným zaspievalo naše malé hudobné teleso:

Učiteľky, učitelia

o rozum sa s nami delia

Učitelia, učiteľky,

robia z malých ľudí veľkých.

....

Aby sme vedeli zrátať,

dátumy a iné dáta.

Aby sme vedeli zmerať

vzdialenosť od okna k dverám...

 ....

Aby sme vedeli sami

čítať aj medzi riadkami

Aby  nás neboli ľudia,

 čo životom iba blúdia.

 

Niekoľko obrázkov zo slávnosti.
Diskusia
Hore