späť

Aj piataci dokážu všeličo vysústružiť, ...

komentárov 

... ALE:

  1. Musí byť na škole pekná, dobre vybavená dielňa.   – MÁME!
  2. Musí byť k dispozícii vhodné náradie, v tomto prípade  skladacie školské sústruhy - MÁME!
  3. Na škole musí pracovať učiteľ, ktorý sa veci rozumie - MÁME!
  4. Pán učiteľ musí žiakom nastaviť náradie a upevniť polotovar - MÁME!
  5. Žiaci musia byť pozorní a riadiť sa pokynmi učiteľa. - MÁME! ( aj keď s istými rezervami!)
  6. Nesmie chýbať  chuť do práce - MÁME! (aspoň u väčšiny žiakov, v tomto prípade chlapcov z 5.A)

No a keď máme toto všetko, pustíme sa do sústruženia, ako to bolo na hodine TECHNIKY v triede 5.A.

Skontrolujte pracantov na fotografiách - TU
Diskusia
Hore