späť

Natierkový deň

komentárovV piatok 27.5.2016 sa u nás v škole vo veľkom ochutnávalo. Žiaci 8.B triedy a členky environmentálneho krúžku v spolupráci s p. učiteľkou Brňovou a Kuchárovou pripravili ochutnávky ôsmich nátierok pre všetkých žiakov našej základnej školy. Na hodinách informatiky dostali žiaci možnosť vybrať si nátierku, ktorá by im chutila a prepísať jej recept. Následne sa zo všetkých nátierok vybrali tie, ktoré boli vhodné pre žiakov a nenáročné na prípravu. A ako sme pracovali? Chlapci pomáhali s krájaním a natieraním rožkov, ktorých bolo naozaj veľa a dievčatá krájali, miešali a dochucovali. Pred veľkou prestávkou sa žiaci podelili do tried a priniesli ochutnať z každej nátierky do všetkých tried. A o tom, že nátierky boli chutné svedčí fakt, že po veľkej prestávke už nebolo čo ochutnávať. (Foto TU)

A prečo práve nátierky? Na našej školskej záhradke nám vyrástla napr. žerucha, reďkovka a cibíky, ktoré sú súčasťou receptúr našich nátierok.

Ďakujeme šikovným žiakom, ktorí nás takto potešili. V prílohe nájdete recepty našich nátierok, ktoré žiaci pripravovali.  

priloha-recepty.pdf
Diskusia
Hore