späť

17. ročník detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov.

komentárov 

Festival s prívlastkami detský, folklórny, školský, obecný, výmenný sa konal pod záštitou Obce Trenčianska Turná a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je vyvrcholením regionálnej výchovy v našej škole.  Festival začal výchovným koncertom Ženilo sa motovillo v piatok, kde si folklórne umenie detí pozrelo 500 divákov. Po obede sme sa učili tance našich regiónov, nasledovalo športovanie v telocvični školy a program detí v rodinách. V sobotu išli hostia na prehliadku Trenčianskeho hradu, nasledoval krojovaný sprievod obcou ku Kušnierovcu, hlavný festivalový program Folklór – náš život, v ktorom účinkovalo 170 detí a dospelých. Pred programom i po ňom sa deti realizovali v  tvorivých dielňach vo vestibule kultúrneho domu. Večer nasledovala zaslúžená zábava detí a rodičov na diskotéke. V nedeľu po svätej omši tradične vystúpenie v kostole, obed v rodinách a rozlúčka pred kultúrnym domom.

Kto účinkoval na našom festivale?

DFS Maguráčik z Kežmarku predviedol goralský folklór zo Ždiaru a Lendaku

DFS Radosť z Banskej Bystrice predviedol folklór z Detvy, Horehronia, Podpoľania, Šumiacu aj karičky z východného Slovenska

FS Zobor zatancoval tance z okolia Nitry

DFS Štvorlístok predviedol nové programy: Hráme sa na svadbu – mladšie deti

                                                                 Hráme sa na vácku – staršie deti

Ako sme našich hostí vítali? Piesňou na melódiu V tej Trenčanskej Turnej

 • V tej Trenčanskej Turnej Štvorlístok si spieva,

 radost a veselost všade on rozdáva

 • Z Kežmarku k nám prišiel súbor Maguráčik,

tancuje, spieva si, jako malý vtáčik

 • Radostne si spieva súbor spod Urpínu,

nožkami prepletá, tú našu dedinu

 • Náš vedúci Tomáš v Zobore tancuval,

svojich kamarátov, do Turnej zavolal

 

 Kto, čo urobil, aby bol festival úspešný?

 • Pán starosta Ing. Peter Mikula, otvoril festival a prijal našich hostí na obecnom úrade
 • Pani učiteľky a pani vychovávateľky  vyzdobili kultúrny dom – PaedDr. Dagmar Orságová, Mgr. Michaela Holíčková, Mgr. Oľga Závacká, Mgr. Martina Martiníková, Mgr. Janka Poláčková, Mgr. Zuzka Balážová, Bc. Janka Hrušovská, Mgr. Iveta Červeňanová, pani učiteľky materskej školy
 • Pri výzdobe pomáhal Mgr. Peter Páleš a pán školník Jozef Ježík
 • Plagáty pre sponzorov vyrobila Mgr. Katka Masaříková
 • Keramické štvorlístky pre hostí vyrobila Mgr. Zuzana Balážová so žiakmi z keramického krúžku
 • Festivalový časopis vytvorila Mgr. Paulína Porubanová. Na tvorbe časopisu sa podieľali Ema Godálová, Veronika Chupáčová, Gabika Vendžúrová a Lívia Moravčíková
 • Vedúca školskej jedálne Janka Kubišová zabezpečila stravovanie našich hostí  počas 3 festivalových dní. Ďakujeme pani kuchárkam za chutné obedy a večere
 • Športovanie v telocvični organizovali Miroslav Hála, Mgr. Alexandra Hálová, Simona Vaneková, Mgr. Tomáš Mego, Jakub Závodský
 • Ubytovanie hostí  mal na starosti Jakub Závodský
 • Ubytovanie detí zabezpečili rodičia našich štvorlístkov
 • Rodiny Andreja Minárika, Aleny Kováčovej a Miroslava Klobušického ubytovali po 4 deti
 • Pomoc pri príprave festivalu poskytli Janka Filinová a Jarka Straková
 • Tvorivú dielňu v piatok (práca s drevom  na sústruhu) zabezpečil  Mgr. Peter Páleš
 • Tvorivé dielne v sobotu zabezpečili Jarka Hudeková, Janka Červeňanová, Mgr. Zuzka Balážová, Mgr. Michaela Holíčková,  PaedDr. Milena Mutňanská, Mirka Mutňanská
 • Tvorivú dielňu a prezentáciu tlače štvorlístkov na 3D tlačiarni pripravil Ing. Juraj Červeňan so žiakmi z 3D krúžku
 • Autentický tanec hrozená na melódiu „Ked som išiel po kraj lesa“ našich hostí naučili a záver sobotňajšieho programu pripravili PaedDr. Dagmar Orságová a Mgr. Tomáš Mego
 • Pri občerstvení a večeri pre účinkujúcich a hostí pomohli Ing. Adriána Závodská, Žaneta Majčíková, Viera Chovancová, Viera Megová, Ing. Eva Ďurišová, Róbert Ďuriš, Ivan Fabo       
 • Na výzdobe prísalia sa podieľali Simona Vaneková, Žaneta Majčíková, PaedDr. Dagmar Orságová, PaedDr. Beáta Sabová, Mgr. Tomáš Mego, Viera Megová, Jakub Závodský
 • Prehliadku dedinského múzea Kušnierovec zabezpečili Anka Zvalená a Boženka Zemánková
 • Na návšteve Trenčianskeho hradu hostí sprevádzali Jakub Závodský a Mgr. Tomáš Mego
 • Réžiu programu a sprievodné slovo v kostole po nedeľnej sv. omši  pripravila Mgr. Katka Masaříková
 • Autorka pásma Hráme sa na svadbu je PaedDr. Dagmar Orságová, na príprave spolupracovali Simona Vaneková, Mgr. Tomáš Mego
 • Autorky pásma  Hráme sa na vácku sú PaedDr. Beáta Sabová, Mgr. Iveta Červeňanová, na realizácii spolupracovali Jakub Závodský, Mgr. Tomáš Mego, Simona Vaneková
 • Novú zvučku festivalu  spracovali PaedDr. Dagmar Orságová, Mgr. Tomáš Mego, FS Zobor
 • Účinkovanie FS Zobor zabezpečil  Mgr. Tomáš Mego
 • Ubytovanie FS Zobor umožnila rodina Katky  Sedláčkovej
 • Výtvarné práce kreslili a do súťaže Dedinka jako maluvaná sa zapojili žiaci základnej a materskej školy
 • Hudobný doprovod DFS Štvorlístok robili Ing. Peter Zajac a Ing. Pavol Ježík
 • Finančné zabezpečenie festivalu mala na starosti Ing. Adriána Závodská
 • Koláče a zákusky piekli mamičky našich štvorlístkov
 • Do tanca na diskotéke hral Jakub Ježík
 • Pekné fotografie z festivalu vytvoril Ladislav Husár
 • Ozvučenie zabezpečil Juraj  Ševčík
 • Kamerové služby poskytol Ing. Lukáš  Lehocký
 • Réžiu festivalových programov  Ženilo sa motovillo v piatok, Folklór náš život  v sobotu realizovala PaedDr. Beáta Sabová
 • Občania Trenčianskej Turnej, rodičia detí, ktorí nám prišli zatlieskať a podporiť nás v našej práci s deťmi vytvorili výbornú atmosféru na festivalovom programe
 • Niektorí rodičia aj občania nás aj pochválili za pekný program – čo si veľmi cenímeJ
 • Naše štvorlístky nás na javisku potešili výborným výkonom, úsmevom a radosťou z piesní, tanca a autentických zvykov. Veď pre Vás deti to všetko robíme.

 

Festival finančne podporili:

 • Obec Trenčianska Turná
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ing. František Ježík
  • Autoškola Jaroslav Prekop
  • Ján Ondruška – Légia Trenčín
  • Nábytok Beták Trenčianska Turná
  • Alkor – Ing. Ladislav Orsag Trenčianska Turná
  • Reštaurácia  Havran
  • SAZOS Martin Ježík
  • Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná
  • Mlyn Trenčan Trenčianska Turná
  • MOREAU AGRI, Ing. Juraj Pristach Trenčianska Turná
  • Rodina Viliama Martinku
  • Rodina Ivana Santu
  • Rodina Lenky Kobzovej
  • Rodina Aleny Kováčovej
  • Rodina Marcely Kanabovej
  • Rodina Andreja Minárika
  • TERMA  - Anton Husár Trenčianska Turná
  • RTT187- Ing. Stanislav Raninec Trenčianska Turná
  • Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná
  • Nemenovaná rodina z Trenčianskej Turnej

 

Všetkým, ktorí podali pomocnú ruku, úprimne ďakujem!

 

PaedDr. Beáta Sabová 
Diskusia
Hore