späť

DFS Janko Kovačica zo Srbska navštívil Trenčiansku Turnú.

komentárov 

V máji sa DFS Štvorlístok zúčastnil oslavy 214. výročia založenia Kovačice v Srbsku. Mesto, kde žijú Slováci, ktorí si udržiavajú slovenskú reč a zvyky svojich predkov. Kovačica je známa množstvom maliarov insitného umenia, ktorí maľujú obrazy zo života svojich predkov. Pozvalo nás Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka. Program návštevy pripravil Pavel Baláž, ktorý sa nám venoval počas štyroch dní.  Navštívili sme základnú školu a galérie insitného umenia  v Kovačici i Padine, hlavné mesto Srbska Belehrad, evanjelický kostol, knižnicu a spolok žien v Kovačici. Vystúpili sme s programom Hráme sa na vácku, Pod májičkom, V Turnej na muzike, zaspievala  Simonka Vaneková a Paľko Ježík. Potešili nás kultúrne domy plné divákov a zaslúžený dlhotrvajúci potlesk. Všade nás vítali ako svojich rodákov, dali by nám aj posledné, cítili sme sa ako doma.

15. júla sme privítali Slovákov z Kovačice v Trenčianskej Turnej. Prišlo 27 detí a 9 dospelých. Po príchode našich hostí prijal pán starosta Ing. Peter Mikula. Deti sa išli ubytovať do rodín a dospelí do penziónu Havran. O 19. 00 už vystupovali v Trenčianskych Stankovciach, kde ich milo prijala pani farárka Mgr. Jarmila Petrulová. Vystúpenie Detská svadba malo veľký úspech. Organizátor zájazdu Pavel Baláž porozprával prítomným o histórii Kovačice a živote Slovákov v Srbsku.

16. júla sme sa vybrali na návštevu hradu Beckov, kde sme stretli sokoliarov a dostali sme podrobný výklad o histórii hradu, z hradného pódia na záver návštevy zneli slovenské piesne, len dážď nám spev prekazil. Za potlesku vďačných návštevníkov hradu sme utekali do autobusu.

Napriek nepriaznivému počasiu sa naši hostia zúčastnili prehliadky dedinského múzea Kušnierovec, kde ich privítali členky Únie žien Janka Červeňanová a Marta Červeňanová.  Zaujímali sa o život našich predkov, kroje a výšivky. Spoločne sme sa zhodli, že aj Slováci v Kovačici používali podobné veci pri domácich prácach.

O 17. 00 vystúpili naši hostia s Detskou svadbou v kultúrnom dome. Divákov nebolo veľa, ale tí čo prišli, neobanovali, pretože zažili autentickú kovačickú svadbu, po ktorej si pochutili na svadobných koláčoch, ktoré priniesli z domova. Vystúpili i mladšie deti DFS Štvorlístok s pásmom Hráme sa na svadbu, zaspievala Simonka Vaneková i Paľko Ježík. Na záver zneli slovenské piesne, ktoré si s nami zaspievali i diváci. Po vystúpení a dobrej večeri, ktorú pripravila školská jedáleň, mali všetky účinkujúce deti program plný tancov a hier.

17. júla sa naši hostia zúčastnili služieb Božích v evanjelickom kostole v Trenčianskych Stankovciach. Kde dostali i finančný dar na podporu svojej činnosti, lebo Detská svadba má i charitatívny rozmer. Vyzbierané peniaze z vystúpení venujú účinkujúce  deti deťom zo sociálne slabších rodín alebo postihnutým deťom v Kovačici. Po omši nasledovalo poďakovanie z úst Pavla Baláža a organistu, učiteľa, predsedu Memoriálneho strediska  Jána Dišpitera.

Po obede sme cestovali do Starého Hrozenkova na 56. ročník Kopaničiarskych slávností. Detská svadba sa divákom veľmi páčila a chutili im i svadobné koláče. Koľko ich museli kovačické ženy napiecť, keď ich rozdávali plné košíky po každom zo šiestich vystúpení. Naši hostia začali návštevu v Lučenci, pokračovali Bratislavou a končili v našej obci. V Starom Hrozenkove po celý čas pršalo, preto sme si program nedopozerali a vrátili sme sa domov.

18. júla smeroval autobus do Trenčína na Trenčiansky hrad, prehliadku centra mesta, cestou nákupy v Tescu a Laugaríciu a späť do prechodného domova. Po spoločnej večeri v školskej jedálni prišla chvíľa lúčenia, vzájomného poďakovania za štyri pekné dni strávené v našej obci.

O Kovačičanov sa postarali vedúci súboru PaedDr. Dagmar Orságová, Simona Vaneková, Mgr. Tomáš Mego, Jakub Závodský, stály spolupracovník súboru Ing. Pavol  Ježík. Ďakujem pani kuchárkam, ktoré našim hosťom navarili chutné obedy a večere, penziónu Havran za ubytovanie a starostlivosť o našich hostí, rodine Ďurišovej za napečenie 40 kusov krásne vyzdobených medovníkových srdiečok pre našich hostí,  Mgr. Zuzke Balážovej za vyrobenie štvorlístkov pre našich hostí,  Ing. Adriane  Závodskej, Simonke Vanekovej a Márii Závodskej za napečenie koláčov pre našich hostí, Únii žien za milé privítanie v Kušnierovci, Ing. Viktorovi Litvákovi, predsedovi správnej rady záujmového združenia Hrad Beckov za zabezpečenie návštevy hradu zdarma, Jarke Kohútovej za sprostredkovanie vystúpenia v Starom Hrozenkove, pánovi starostovi za zabezpečenie kvalitného ozvučenia a čas, ktorý našim hosťom venoval.

Podpredseda Matice slovenskej v Srbsku Pavel Baláž povedal, že sa u nás cítili ako doma – to je pre nás všetkých tá najväčšia odmena.   

V máji sme cestovali 650 km do Srbska a prišli sme do mesta, kde všetci hovorili po slovensky, kde si vážia um a múdrosť svojich predkov a s úctou a láskou svoju dedovizeň zachovávajú. Kiež by sme mali zdravie, silu, trpezlivosť a ochotu zachovávať dedovizeň i v našej obci a kiež by nás bolo viac.   

PaedDr. Beáta Sabová

 

 
Diskusia
Hore