späť

Deň dopravy

komentárov 

A prvá úspešná veľká akcia je za nami....V piatok 23. 9. 2016 sa v našej škole rozozvučali aj iné melódie, ako tie, ktoré ohlasujú začiatok vyučovania...Prišli totiž na návštevu milí a zaujímaví hostia – príslušníci Policajného zboru SR, zdravotníci , ba dokonca aj hasiči so svojou technikou. V našej škole sa v piatok konal Deň dopravyteoretická časť účelového cvičenia.  A tak sa okolím školy niesli rôzne zvuky...hasičské a policajné sirény i píšťalky dopravných policajtov. Pre mladších žiakov bolo pripravené dopravné ihrisko so značkami, semaformi a dopravnými prostriedkami (bicyklami, kolobežkami). V priestoroch telocvične naše zdravotné hliadky pod vedením p. u. Mgr. Bučkovej trénovali so žiakmi prvého i druhého stupňa  rôzne spôsoby podávania prvej pomoci, informovali o problematike nárastu respiračných a alergických ochorení, nacvičovali ošetrenie poranenej či zlomenej končatiny. Medzitým sa v priestoroch školy konali rôzne besedy: beseda na tému Správaj sa normálne! a Oliho príbeh s pani kapitánkou Mgr. Dankou Adámikovou, rozhovor s kapitánom Mgr. Zdenkom Podhorským o bezpečnosti na cestách, beseda o dospievaní s PhDr. Zlaticou Meravou, o zdravom životnom štýle s pani Boženou Špánikovou, beseda s hasičmi v triede a najmä vonku. Počas tohto dňa sme sa zapojili i do celoslovenského projektu – zbierky Biela pastelka, ktorá sa práve v týchto dňoch konala. Dvaja žiaci dobrovoľníci v rámci tejto zbierky chodili po škole a jej okolí a zbierali do zapečatenej pokladničky dobrovoľné príspevky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Najväčším lákadlom pre žiakov  však bola prezentácia hasičskej a policajnej techniky. Deti si mohli vyskúšať, aké to je sedieť za volantom policajného auta, mohli si poobzerať jeho interiér a vypočuť si policajné sirény. Pred školou bolo pristavené hasičské auto, ktoré si mohli deti poriadne poobzerať , hasiči poukazovali techniku a odpovedali na všetečné otázky žiakov. Najväčším zážitkom pre mnohých však bola možnosť nasadiť si prilbu a povoziť sa v hasičskej trojkolke.

Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť vo fotogalérii TU.
Diskusia
Hore