späť

ČÍTAJME SPOLU

komentárovMilí rodičia!

Dňa 24. 10. 2016 (v pondelok) sa naši žiaci zúčastnia akcie  ČÍTAJME SPOLU, ktorú organizuje MŠ SR na podporu čitateľských aktivít detí. Na 1.vyučovacej hodine si budeme spoločne čítať rozprávku a následne ju motivačne využijeme v ďalších hodinách. Cieľom tejto aktivity je v prvom rade zatraktívnenie čítania kníh, ale aj posilnenie pocitu spolupatričnosti v našej školskej rodine. Veríme, že nás v tomto úsilí podporíte a v spoločnom čítaní budete pokračovať aj doma.

Ďakujeme za spoluprácu, veríme, že si užijete príjemné chvíľky a so svojimi deťmi možno v spomienkach odbehnete do čias svojho detstva. Ak Vám to čas dovolí, budeme radi, keď Vašu domácu čitateľskú aktivitu zhmotníte do podoby plagátu, fotografie, vyrobenej postavičky ... – fantázii sa medze nekladú.

Vaše výtvory vystavíme u nás v škole a odmeníme. No najväčšou odmenou bude to, že deti s radosťou čoraz častejšie siahnu po knižke.

Vaši pedagógovia zo ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej
Diskusia
Hore