späť

UNICEF EmergencyLessons: krátky dokument z cesty na Ukrajinu

komentárovDobrý deň,

určite ste si už aj v médiách všimli spoločnú kampaň UNICEF a Európskej únie
#EmergencyLessons. Cieľom kampane, ktorej sa zúčastňuje 10 európskych krajín, je zvýšiť u mladých Európanov povedomie o dôležitosti vzdelávania počas kríz.

Aj vyslanec kampane Jaro Bekr a mládežnícky vyslanec Samuel Majdek sa na vlastné oči presvedčili, aké nesmierne dôležité je vzdelávanie pre deti, ktoré prešli alebo prechádzajú krízou, konfliktom alebo prírodnou katastrofou.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kampani, kliknite na náš webhttps://www.unicef.sk/skoly/emergency-lessons alebo na Tumblrhttps://www.sk.emergencylessons.eu/.
Diskusia
Hore