späť

Oznam o všeobecnom záväznom nariadení

komentárovObec Trenčianska Turná dňa 14. 12. 2016 schválila na Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskej Turnej VZN, ktorým upravila výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                PaedDr. Beáta Sabová - riaditeľka školyDiskusia
Hore