späť

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám 2016

komentárov18. 12. 2016 sa uskutočnil už tradičný program DFS Štvorlístok pod názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám.  Ako hostia vystúpili: DFS Latovček z Dolnej Súče  s autentickými  vianočnými koledami, autentickú štedrú večeru predviedla rodina Kobzová z Trenčianskej Turnej, krásnu vianočnú pieseň zahrali heligonkári z Trenčianskej Turnej a hovorené slovo o autentických zimných zvykoch predviedla Mgr. Janka Poláčková.  Za záverečné slovo ďakujeme pánovi starostovi Ing. Petrovi Mikulovi.  Všetkým účinkujúcim veľká vďaka za vydarený spoločný program a vedúcim súboru za trpezlivosť a obetavosť pri zachovávaní  ľudových zvykov. Veľká vďaka rodičom za prípravu občerstvenia, fotografovanie, video, školskej jedálni za výbornú kapustnicu a Jakubovi Ježíkovi za ozvučenie. Divákom ďakujeme za dobrovoľné vstupné, ktorým prispeli na nákup hudobného nástroja – cimbal.  Ľudová hudba pod vedením PaedDr. Dagmar Orságovej mala prvé veľké vystúpenie, ktoré potešilo všetkých. DFS Štvorlístok má muziku. Splnil sa nám sen.

B. Sabová

video z programu si môžete pozrieť TU
Diskusia
Hore