späť

Mesačník DUAL - profesijná orientácia žiiakov

komentárov



Ponúkame Vám informácie o štúdiu na stredných školách, výhodách duálneho vvzdelávania pre žiakov, školy, firmy. 

Prajeme inšpiratívne čítanie :)

dualnewsletter-mar-2017.pdf

dualnewsletter-feb-2017.pdf

dualnewsletter-jan-2017.pdf




Diskusia




Hore