späť

KDE BOLO, TAM BOLO, KDE.......

komentárov 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Samuela Timona v našej obci podal projekt na akciu Rozprávkový les, ktorá sa bude konať v rámci Turnianskych dní na Patlíkovej dňa 22.júla 2017 a od nadácie Tesco obdržal nasledovnú správu:

„ s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt Kde bolo, tam bolo, kde ..... bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu jari a leta 2017.“

 

Milí Turňania,

 prosíme Vás i Vašich priateľov a blízkych o Váš hlas. Ďakujeme a tešíme sa s Vami na stretnutie na Patlíkovej......
Diskusia
Hore