späť

Rovesnícke učenie venované Dňu Zeme

komentárovV dnešný deň 10.5.2017 sa u nás na základnej škole konali súťaže pre žiakov jednotlivých ročníkov. Žiačky enviro krúžku si pripravili súťažné otázky, ktoré boli venované našej planéte Zem. Touto súťažou chceli žiačky pripomenúť svojim spolužiakom významný deň, ktorý sme slávili v apríli – Deň Zeme (22.4.2017). Žiačky sa rozdelili do skupín a chodili po jednotlivých triedach. Samé si vyskúšali, aké je to v pozícii učiteľa. A uznali, že je to práca naozaj náročná – udržať si pozornosť žiakov a zaujať ich. 

Žiaci prvého stupňa odpovedali na 15 otázok, napr. aký je tvar zeme, ktorá z húb je jedovatá, ktorý strom je listnatý a pod. Žiaci druhého stupňa odpovedali na 20 otázok, napr. kedy slávime Deň Zeme, ktorý je najvyšší vrch sveta, ktoré je najväčšie more, čo je to environmentalistika a pod. Odmenou pre súťažiacich boli magnetky, ktoré dievčatá z krúžku sami vyrobili.

Dievčatá preukázali svoju šikovnosť nie len tým, že si pripravili jednotlivé otázky a možnosti k nim, samé si celú súťaž organizovali, a tiež si pre žiakov pripravili aj odmenu. Žiaci sa im za to odmenili pozitívnymi reakciami a poďakovaním za spestrenie vyučovacej hodiny.

Enviro krúžok
Diskusia
Hore