späť

Poďakovanie za festival

komentárov 

18. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov bol úspešný vďaka výbornej spolupráci  školy, obce Trenčianska Turná a rodičov. Taktiež vďaka priateľom, ktorí vždy podajú pomocnú ruka a rodinám vedúcich súboru Štvorlístok. Festival pripravili a realizovali vedúci súboru Štvorlístok PaedDr. Beáta Sabová, PaedDr. Dagmar Orságová, Simona Vaneková, Mgr. Tomáš Mego a Jakub Závodský.

Regionálna výchova je prierezovou témou Školského vzdelávacieho programu. Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov je školské finále regionálnej výchovy. Už 18. rokov vďaka festivalu spoznávajú žiaci školy, deti v materskej škole a občania obce autentický folklór rôznych regiónov Slovenska aj blízkej Európy. Festival je i výmenný, vďaka nemu naši žiaci - členovia súboru Štvorlístok cestujú po festivaloch doma i v zahraničí. So súborom KUD Gradići sme oslávili 10. ročnú spoluprácu, čakáme na pozvanie na medzinárodný festival v meste Velika Gorica. DFS Poničan nás pozval na festival "Z dola Ponického mlyna" v roku 2016. V rámci festivalu sme uskutočnili tvorivé dielne, tanečnú školu, 3 programy, krojovaný sprievod obcou, športovanie účastníkov festivalu v športovej hale, výlet hostí festivalu na Trenčiansky hrad, hostia navštívili dedinské folklórne múzeum Kušnierovec, absolvovali sme ekumenickú omšu v katolíckom kostole, kde vystúpili účinkujúce súbory.  Rodičia členov súboru Štvorlístok ubytovali deti zhosťujúcich súborov, obec Trenčianska Turná prispela na stravovanie účinkujúcich, ubytovanie dospelých hostí, poskytla priestory kultúrneho domu, zabezpečila darčeky pre hosťujúce súbory. Opäť sa potvrdila výborná spolupráca školy - obce a rodiny. Festival robí mosty priateľstva medzi obcami, mestami na Slovensku i v zahraničí.

 

Festival sme realizovali vďaka finančnej podpore:

 • Obce Trenčianska Turná, 
 • Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 • Raiffeisen BANK,
 • Nadácie ZSE,
 • Jaroslav Prekop - AUTOŠKOLA Trenčín,
 • Ing. Juraj Pristach - MOREAU AGRI,
 • Vranáková Eva - HAVRAN Trenčianska Turná,
 • Rodina Mináriková Trenčianska Turná,
 • Ing. František Ježík Trenčianska Turná,
 • Martin Ježík  - SAZOS s.r.o.,
 • Beták Martin -  NÁBYTOK Trenčianska Turná,
 • Mgr. Fábik Pavol -  COFEX,
 • Anton Husár - TERMA
 • Ing. Orság Ladislav – ALKOR Trenčianska Turná
 • Rodina Kováčová Trenčianska Turná – Hámre
 • Rodina Rapaičová Trenčianska Turná
 • Husár Ján - UNIKOV Trenčianska Turná
 • ATG Slovakia s.r.o. Trenč. Turná
 • POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO  Trenčianska Turná
 • Ján Ondruška – Legia, a.s. Trenčín

Ďakujeme rodinám detí DFS Štvorlístok za ubytovanie hostí:

Rodine Ďurišovej, Mikoláškovej, Kováčovej, Kubičinovej, Máčalovej, Husárovej, Kanabovej, Fábikovej, Blaškovej, Oravcovej, Pristachovej, Ivana Santu, Procháckovej, Laboreckej, Repovej, Čútorovej, Vavrušovej, Klobušickej, Ondráškovej, Pánisovej, Rastislava Santu, Sýkorovej, Ježíkovej, Minárikovej, Slávikovej, Chupáčovej, Drugdovej, Milana Rástočného a Pavla Ježíka.

Poďakovanie za pomoc pri spoločenskom večeri v sobotu 13. 5.

 • Ing. Adriana Závodská
 • Rodina Ďurišová
 • Rodina Chovancová
 • Ing. Marcela Kanabová
 • Žaneta Majčíková
 • Viera Megová
 • Pani kuchárky školskej jedálne

Poďakovanie za pomoc pri festivalových aktivitách

 • Rodina Hálová
 • Mgr. Peter Páleš
 • Rodina Ďurišová
 • Ladislav Husár
 • Mgr., Ing. Katarína Masaříková
 • Mgr. Oľga Závacká
 • Mgr. Janka Poláčková
 • Mgr. Paulína Porubanová
 • Mgr. Zuzka Balážová
 • Bc. Jana Hrušovská
 • Bc. Iveta Marcinátová
 • Ing. Juraj Červeňan
 • Jarka Hudeková
 • Jarka Sýkorová
 • Janka Červeňanová
 • Pani učiteľky, ktoré pomohli s výzdobou kultúrneho domu
 • Pani kuchárky školskej jedálne
 • Pani učiteľky základnej a materskej školy, ktoré učili deti regionálny tanec záhradníckya pieseň Ja som šuhaj z Trenčína

Velikánske poďakovanie všetkým deťom súboru  Štvorlístok  aj muzike v zostave Ing. Peter Zajac, Paulína Konečná, David Talian, Gabika Vendžúrová za skvelé účinkovanie v novom programe Remeslo má zlaté dno.

PaedDr. Beáta Sabová
Diskusia
Hore