späť

Medzinárodný festival DFS „Krojované bábiky“ 2017 - Kežmarok

komentárov 

Podtatranské detské folklórne súbory Maguráčik, Jánošíček,  Lomničaník, Podtatranček, Popradčan, Goralík a Letnička sa dohodli, že si každý pozve hosťa zo Slovenska i zahraničia a všetci spoločne vystúpia na festivale „Krojované bábiky“.  Každý súbor prinesie krojovanú bábiku, ktorú si  navzájom vymenia. Takto to už spoločne realizujú 21 rokov.

2. jún  - nasadáme do autobusu (Chorvátbus) s trpezlivým pánom šoférom Petrom Cӧgleyom, smer Demänovská jaskyňa Slobody, skanzen Pribylina. V popoludňajších hodinách  sme už v Kežmarku na internáte SOŠ služieb, kde sa obliekame na prvé festivalové vystúpenie. To bola krása krojov a spevu! Obcou Veľká Lomnica kráčalo dvanásť súborov - zo Slovenska, Poľska, Ruska, Česka, Lotyšska a Litvy. Veselý dav súboristov pozýval obyvateľov na vystúpenie.  Pri tom veľkom množstve učinkujúcich sme každý odprezentovali svoj región v  desaťminútovom programe. Zožali sme zaslúžený potlesk. Po večeri si rodičia detí DFS Maguráčik, ktorý nám pozvaním opätoval účasť na našom festivale, rozdelili deti do rodín.

3. júna, ráno  sme cestovali do Popradu, kde sa konal sprievod centrom mesta a galaprogram festivalu. Každý súbor sa prezentoval päťminútovým programom.  Na začiatku programu boli predstavené všetky súbory i s krojovanými bábikami.  Po programe sme si vychutnali krásy Vysokých Tatier. Prešli sme sa okolo jazera -  Štrbské pleso, pozreli  športové stredisko pri hoteli FIS a  nechýbali nákupy suvenírov. Cestou k autobusu sme sa zastavili pri jazierkach Lásky,  ktoré turisti často navštevujú. Veď láska kvitne v každom veku.  Po večeri v rodinách sa stretli naše štvorlístky s deťmi Maguráčika a poriadne to roztočili na diskotéke. Deti odišli do rodín a my vedúci na internát.

4. júna sme doobeda absolvovali prehliadku Kežmarského hradu, niektorí boli na skúške galaprogramu. O 15. 00 začal záverečný galaprogram domácich aj zahraničných súborov, s aktom výmeny krojovaných bábik. Po trojhodinovom programe na nádvorí hradu, si dvojice spriatelených súborov vymenili krojovanú bábiku. Od  DFS Maguráčik sme dostali bábiku v goralskom kroji. Súbor sa venuje folklóru tatranských goralov z obcí Ždiar a Lendak. Bola to krásna a dojemná chvíľa, ktorá utužila priateľstvá medzi navzájom pozvanými súbormi. Krojované bábiky hostí festivalu putujú do múzea bábik v Stropkove.

Po večeri v rodinách prišla chvíľa rozlúčky s DFS Maguráčik, vedúcimi aj rodičmi, ktorí naše deti ubytovali.

Festival bol náročný. Vyžadoval si  veľa trpezlivosti  na vystúpeniach, veľa síl pri spoznávaní krás Slovenska.

Drobné chybičky krásy sa vyskytli, no aj napriek tomu, bol festival úspešný. Deti dôstojne reprezentovali seba, rodinu, školu, obec. Rodičia môžu byť na svoje deti právom hrdí tak, ako sme my vedúci.

Ďakujeme.

Vedúci súboru Štvorlístok

Fotogaléria 
Diskusia
Hore