späť

Denné IT tábory

komentárovVážená škola, budúci IT Akadémia partner.

 

V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie organizujeme počas leta Denné IT tábory zamerané na informatiku ale aj prírodovedné a technické vedy.

Počas tábora prebehnú nasledujúce tábory

Miesto

Termín

Veková kategória

CVTI SR ŠVS BB

10. – 14. júla 2017

žiaci 6. – 8. ročníka ZŠ

UPJŠ Košice

10. – 14. júla 2017

žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

UMB Banská Bystrica

10. – 14. júla 2017

žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ

žiaci prímy až kvarty OG

UNIZA Žilina

10. – 14. júla 2017

žiaci stredných škôl

UPJŠ Košice

17. – 21. júla 2017

žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

UNIZA Žilina

17. – 21. júla 2017

žiaci stredných škôl

UKF Nitra

21. – 25. augusta 2017

žiaci vo veku 11 až 14 rokov

 

Informácie o tábore nájdete na stránke http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/tabory/denny-letny-it-tabor/

Prihlasovanie na tábory na UMB, UNIZA a UKF bude dostupné v priebehu zajtrajšieho dňa (19. 6. 2017)

Prosíme posuňte túto informáciu žiakom vašej školy a ich rodičom. Tábor je otvorený žiakom zo všetkých krajov s výnimkou žiakov z Bratislavského kraja

 

S pozdravom

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

garant aktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodných a technických vied
Diskusia
Hore