späť

Školská olympiáda 2017

komentárov 

                Školskú olympiádu sme v tomto roku otvorili symbolicky 1. júna 2017 slávnostným nástupom za zvuku olympijskej hymny. Olympijskú vlajku vztýčil Mgr. Peter Páleš, účastník štyroch olympiád.
                V tento deň bol pre žiakov pripravený olympijský viacboj. Žiaci 1. – 8. ročníka získavali body v 17 disciplínach, ktoré pre nich pripravili deviataci. Napríklad hod na cieľ, skok do diaľky z miesta, beh do kopca, hod do koša, strieľanie na bránu, beh s pingpongovou loptičkou, skoky cez švihadlo a podobne. Starší chlapci mali futbalový a staršie dievčatá flórbalový turnaj.

                6. júna 2017 olympiáda pokračovala v improvizovaných priestoroch za obcou streľbou zo vzduchovky. Streľba zo vzduchovky bola zároveň súčasťou branného cvičenia starších žiakov.
                Všetko olympijské snaženie vyvrcholilo 27. a 28. júna 2017, keď zabojovali v skoku do diaľky, behu, šplhu na lane a v hode plnou loptou najskôr žiaci 1. stupňa a po nich starší žiaci.
                A čo bolo potom? Radosť z pohybu, medailová žatva a dobrý pocit. Veď potlesk sa ušiel nielen víťazom, ale aj porazeným!

 

A ak chcete, pozrite sa na niekoľko fotiek, sú na našej stránke.

1.stupeň

2.stupeň
Diskusia
Hore